Publicacions
 

Pla Diocesà de Pastoral

"L'alegria d'evangelitzar. Una Església en sortida missionera"

Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic, 2014-2019

 

Pla Diocesà de Pastoral

"Sigueu Sants!"

Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic, 2009-2014

Pla Diocesà de Pastoral
"Evangelitzem en Comunió"

Pla Diocesà de Pastoral del Bisbat de Vic. 2005-2008