Diòcesi
 Organismes diocesans

 

Oficines de la Cúria diocesana

C/ Santa Maria, 1 - 08500 Vic
Tel. 93 883 26 55
Fax 93 889 43 89
bisbatdevic@bisbatvic.com
www.bisbatvic.com

Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Dies festius a les oficines de la Cúria Diocesana:

 • Tots els dies oficialment festius
 • 28 de febrer, onomàstica del sr. Bisbe
 • 21 de maig, 2a. Pasqua
 • 5 de juliol, Sant Miquel dels Sants
 • 25 de juliol, Sant Jaume
 • De l'1 al 19 d'agost, vacances d'estiu


 • Bisbe titular de la diòcesi: MONS. ROMÀ CASANOVA


  SECRETARIA PERSONAL DEL SENYOR BISBE

        Cap de la Secretaria personal: Mn. Jaume Casamitjana

         Secretària: Gna. Guadalupe Cambas

          Secretari de visites pastorals: Mn. Joan Casas

         Secretari de visites: Mn. Andrey Castrillón

         Secrtari de visites: Mn. José Luís Salas

  Organismes amb seu a la Cúria Diocesana

  VICARIA GENERAL
  Vicari General i Moderador de la Cúria:   Mn. David Compte

  vicaria-general@bisbatvic.com

  VICARIES EPISCOPALS
  Vicari Episcopal per a l’acció pastoral i el clergat: Mn. Pere Oliva

  vicaria-episcopal@bisbatvic.com

  Vicari Episcopal per a l’Evangelització: Mn. Jaume Casamitjana

  vicaria-evangelitzacio@bisbatvic.com

  Adjuntes: Sra. Anna Lleyda, Sra. Raquel Parici

  pastoral@bisbatvic.com

  VICARIA JUDICIAL
  Tribunal Diocesà

  tribunal-diocesa@bisbatvic.com

  Vicari Judicial: Mn. Francesc Chía
  Jutges Diocesans: Mn. Pere Bellvert, Mn. Jaume Casamitjana

  Promotora de Justícia: Sra. Araceli Martínez
  Defensor del Vincle: Sr. Abel Pié
  Notària del Tribunal: Sra. Araceli Martínez

  CANCELLERIA - SECRETARIA GENERAL
  • Canceller i Secretari general: Sr. David Gómez

  secretaria-cancelleria@bisbatvic.com
  Vicecancellera i Vice-secretària general: Sra. Maria Font

  secretaria-adjunta@bisbatvic.com

  Recepció i Registre: Sra. Raquel Parici, Sra. M. Dolors Puigsellosas registre@bisbatvic.com

  Arxiver encarregat de l'arxiu de la Cúria:

  ADMINISTRACIÓ DIOCESANA
  Ecònom diocesà: Sr. Josep Martínez

    econom@bisbatvic.com
  Contractació i eficiència: Sr. David Tapiolas

   contractacio@bisbatvic.com

  Responsable comptabilitat: Sr. Josep Jutglà  

  • Suport comptabilitat: Sra. Núria Barniol i Sra. Mireia Corominas

    administracio@bisbatvic.com
  Caixa: Sra. Montserrat Rosell / recepcio@bisbatvic.com

  Causes pies i fundacions: Mn. David Compte

  PATRIMONI IMMOBLE

  Delegat Episcopal: Sr. Josep Martínez

  patrimoni-immoble@bisbatvic.com

  Suport a patrimoni immoble: Sra. Núria Rosanas

  inventari-patrimonial@bisbatvic.com

  Sr. Josep Maria Bover

  patrimoni-rustic@bisbatvic.com

  Tècnic obres i manteniment: Sr. Marc Manubens
  tecnicobres@bisbatvic.com

  PATRIMONI ARTÍSTIC
  Responsable: Sr. Dani Font

  patrimoni-cultural@bisbatvic.com
  Adjunt: Sr.  Guillem Mercadal

  inventari-artistic@bisbatvic.com
  Arxiprestos (2014-2019)

  Arxiprest de VIC:

  Mn. Pere Oliva i March
  pereoliva61@yahoo.es

  Tel. 93 886 12 79 - 606 70 42 22

  Arxiprest del RIPOLLÈS:

  Mn.  Joan Carles Serra
  joancarles.esperitsant@gmail.com
  Tel. 972 70 02 43 - 649 91 15 20

  Arxiprest del TER-COLLSACABRA:
  Mn. Joan Serrabassa i Faja
  joanserrabassa@telefonica.net
  Tel. 93 851 13 00 - 626 23 68 49

  Arxiprest del LLUÇANÈS:

  Mn. Josep Casals i Serrat
  jcasalser@gmail.com
  Tel. 93 856 01 81

  Arxiprest de GUILLERIES-CONGOST:

  Arxiprest del MOIANÈS:

  Mn. Fulgence Hitayezu

  hitayezuful@yahoo.fr
  Tel. 93 830 02 44 - 659 93 17 08

  Arxiprest de MANRESA:
  Mn. Joan Antoni Castillo i Puertas
  juanantoniocastillo@hotmail.com
  Tel. 93 874 13 01 - 93 875 32 03

  Arxiprest del BAGES-NORD:
  P. Antoni Costa i Vall-llobera, C.M.F.
  acostavallovera@gmail.com
  Tel. 93 820 62 82 / 93 837 04 19

  Arxiprest del BAGES-SUD:
  P. Josep Morros i Castelltort, SchP
  jm1648@telefonica.net
  Tel. 93 833 08 74 - 609 33 63 71

  Arxiprest de l’ANOIA-SEGARRA:
  Mn. Joan Sanglas i Banús
  joansanglas@gmail.com
  Tel. 93 869 85 40

  Organismes assessors del Bisbe

  CONSELL PRESBITERAL (2014-2019)
  Mons. Romà Casanova, president

  • Membres nats:
  Mn. David Compte, vicari general
  Mn. Pere Oliva, vicari episcopal
  Mn. Jaume Casamitjana, rector del Seminari diocesà
  Mn. Joan Mir, president del Capítol de la Catedral

  • Membres designats per senyor Bisbe:
  Mn. Francesc Chía
  Mons.  Fèlix Guàrdia
  Mn. Josep Maria Riba

  Mn. Narcís Riba

  Membres elegits per votació general de tots els preveres de la diòcesi:
  Mn. Ramon Bufí
  Mn. Enric Garcia

  Membres elegits entre els preveres de cada arxiprestat i representants dels preveres de l’arxiprestat:
  Mn. Eduard Flores  (Anoia-Segarra)

  Mn. Cyprien Ntaganira (Bages-Nord)

  Mn. Joaquim Fàbregas (Guilleries-Congost)

  Mn. Felip Soldevila (LLuçanès)
  Mn. Ramon Donada (Manresa)

  Mn. Josep Ruaix (Moianès)

  Mn. Josep Sala (Ripollès)
  Mn. Carles Izquierdo (Ter-Collsacabra)

  Mn. Joan Jiménez (Vic)

  Membre elegit per votació general entre els preveres jubilats
  canònicament (75 anys) i representant d’aquests preveres:

  Mn. Salvador Mundó

  Membres elegits pels religiosos preveres i representats
  d’aquests preveres:

  P. Carlos Herrera, IVE

  P. Mateu Trenchs, SchP

  Secretari elegit pels membres del Consell Presbiteral:

   

  COL·LEGI DE CONSULTORS (2014-2019)

  Mons. Romà Casanova, president

  Mn. Jaume Casamitjana

  Mn. Joan Casas

  Mn. David Compte

  Mons. Fèlix Guàrdia

  Mn. Joan Mir

  Mn. Salvador Mundó

  Mn. Pere Oliva

  Mn. Narcís Riba

  Mn. Josep M. Riba

  Mn. Josep Sala

  CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL (2018-2021)

  Mons. Romà Casanova, president

  Membres per raó del càrrec:

  Mn. David Compte, vicari general

  Mn. Pere Oliva, vicari episcopal

  Mn. Jaume Casamitjana, rector del seminari

  Membres elegits:

  Mn. Josep Sala, representant Consell presbiteral

  Mn. Joan Sanglas, representant dels Arxiprestos

  Mn. Isidre Costa, diaca, representant dels diaques

  P. Miguel Guillén, M.J., religiós membre d'una comunitat ubicada en la diòcesi

  Gna. Agnus Dei Torres, S.S.V.M., religiosa membre d'una comunitat ubicada en la diòcesi

  Sr. Ramon Besora, arxiprestat del Lluçanès

  Sr. Pere Carcolé, arxiprestat de Guilleries-Congost

  Sra. Montserrat Sucarrats, arxiprestat de Manresa

  Sra. M. Estany Esparó, arxiprestat del Moianès

  Sra. Núria Moret, arxiprestat del Ripollès

  Sra. Conxita Vilaltat, arxiprestat del Ter-Collsacabra

  Sr. Josep M. Vilar, arxiprestat de Vic

  Sra. M. Carme Oliva, Delegació episcopal de Catequesi

  Sra. M. Rosa Ricart, Delegació episcopal d'Ensenyament

  Sra. Dolors Suriñach, Delegació episcopal de Missions i Cooperació entre les Esglésies

  Sr. Josep M. Pratsobrerroca, Delegació episcopal d'Apostolat Seglar

  Sra. Anna Lleyda, Delegació episcopal de Pastoral de Joves

  Sra. M. Teresa Serradell, Delegació episcopal de Família i Vida

  Sra. Maria Masats, Delegació episcopal de Pastoral de la Salut

  Sra. Pilar Mayans, Pastoral social

  Sr. Pere Prat, Consell diocesà per als Assumptes econòmics

  Membres per designació del senyor Bisbe:

  Sra. Elisabet Martí

  Sra. Sara Palmés

  Secretària

  Sra. Maria Font

  CONSELL DIOCESÀ PER ALS ASSUMPTES ECONÒMICS (2016-2020)
  Mons. Romà Casanova, president
  Mn. David Compte, vicari general
  Sr. David Gómez, canceller i secretari general

  Sr. Josep Martínez, ecònom diocesà
  Sr. Pere Carles ( Igualada)
  Sr. Antoni Garriga (Manresa)

  Sr. Pere Prat (Igualada)
  Sr. Pere Rifà (Manlleu)

  Sra. Maria Font, secretària