Arxiprestats i Parròquies

   
Arxiprestat del Lluçanès


Arxiprest:
Mn. Josep Casals
C/ Major, 43
08513 PRATS DE

LLUÇANÈS

Tel. 93 856 01 81

casalser@inicia.es

Habitants
8.008
Parròquies
20
Preveres seculars

7

Preveres religiosos
0
Diaques
0
 
Comunitats religioses masculines
1
Comunitats religioses femenines
2
Esglésies / Capelles
33
Santuaris
6

Parròquies Entre parèntesis s’indica l’any de nomenament en el càrrec.

ALBOQUERS - SANT JAUME

Església - 08519 SANT BARTOMEU DEL GRAU - Tel. 93 812 80 30

Administrador parroquial: Mn. David Compte (2017)

Vicari : Mn. Dismas Ntamushobora (2016)

ALPENS - SANTA MARIA

Rectoria - 08587 ALPENS - Tel. 93 857 80 53 - 666 90 28 63
Rector:  Mn. Felip Soldevila (2009)

COMUNITAT  DE  VIDA  CONSAGRADA

Sant Camil i de la Santa Creu
Residència de malalts

LA TORRE D’ORISTÀ - SANTA MARIA

Església - 08516 LA TORRE D’ORISTÀ - Tel. 93 812 80 30
Administrador parroquial: Mn. David Compte (2017)

Vicari: Mn. Dismas Ntamushobora (2016)

LLUÇÀ - SANTA MARIA

Rectoria - 08514 LLUÇÀ - Tel. 93 853 01 30
Rector: Mn. Josep Casals (2001)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

OLOST - SANTA MARIA

Pl. Major, 9 - 08516 OLOST - Tel. 93 888 00 77
Rector: Mn. Gregoire Hakizimana (2016)

Santuari de Sant Adjutori

Tel. 93 888 03 14

ORISTÀ - SANT ANDREU

C/ Roqueta, 3 - 08518 ORISTÀ - Tel. 93 812 80 30
Administrador parroquial: Mn. David Compte (2017)

Vicari: Mn.  Dismas Ntamushobora (2016)

PERAFITA - SANT PERE

Rectoria - 08589 PERAFITA - Tel. 93 853 02 61 - 93 888 00 77
Rector: Mn.  Gregoire Hakizimana (2016)

PINÓS - SANT PAU

Rectoria - 08619 SANTA MARIA DE MERLÈS - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (2011)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)

PRATS DE LLUÇANÈS - SANT VICENÇ

C/ Major, 43 - 08513 PRATS DE LLUÇANÈS - Tel./Fax 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (1995)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrits: Mn. Enric Pujol (2001), Mn. Dismas Ntamushobora (2016)

Santuari de la Mare de Déu de Lurdes

COMUNITATS  DE  VIDA  CONSAGRADA

Dominiques de l’Anunciata, Pare Coll
Col·legi

Josefines de la Caritat (Josefines)
Residència d’avis Ntra. Sra. de Lurdes

Resident: Mn. Joan Cortés (2015)

SALSELLES - SANTA MARIA

Església - 08619 BORREDÀ - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (2001)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS - SANT AGUSTÍ

Rectoria - 08586 SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS - Tel. 93 857 80 53 - 666 90 28 63
Rector: Mn. Felip Soldevila (1994)

SANT BARTOMEU DEL GRAU - SANT BARTOMEU

Rectoria - 08519 SANT BARTOMEU DEL GRAU - Tel. 93 888 00 77
Rector: Mn. Gregoire Hakizimana (2016)

SANT BOI DE LLUÇANÈS - SANT BOI

Pl. de l'Església, 1 - 08589 SANT BOI DE LLUÇANÈS - Tel. 93 857 80 53 - 666 90 28 63

parroquiastboi@gmail.com

Rector: Mn. Felip Soldevila (1994)

 

SANT FELIU SASSERRA - SANT FELIU

Rectoria - 08274 SANT FELIU SASSERRA - Tel. 93 881 90 28
Administrador parroquial: Mn. David Compte (2017)

Vicari: Mn. Dismas Ntamushobora (2016)

SANT MARTÍ D’ALBARS - SANT MARTÍ

Rectoria - 08515 SANT MARTÍ D’ALBARS - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (2001)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

SANT MARTÍ DE MERLÈS - SANT MARTÍ

Rectoria - 08619 SANTA MARIA DE MERLÈS - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (1995)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

SANTA CREU DE JUTGLAR - SANTA CREU

C/ Vell, s/n - 08515 SANTA CREU DE JUTGLAR - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (2001)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

SANTA EULÀLIA DE PARDINES - SANTA EULÀLIA

Rectoria - 08513 PRATS DE LLUÇANÈS - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (1995)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

COMUNITAT  DE  VIDA  CONSAGRADA

Josefines de la Caritat (Josefines)
Residència Sant Nazari

SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL - SANTA EULÀLIA

Rectoria - 08514 SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL - Tel. 93 856 01 81
Rector: Mn. Josep Casals (2001)

Vicari: Mn. Rémy Mvuyekure (2018)
Adscrit: Mn. Enric Pujol (2001)

SOBREMUNT - SANT MARTÍ

Rectoria - 08589 SOBREMUNT - Tel. 93 857 80 53 - 666 90 28 63
Rector: Mn. Felip Soldevila (2004)