Agenda

 

Febrer - 2015

   Dia
Acte
5

RECÉS PER A PREVERES I DIAQUES

Seminari dicoesà de Vic

12

RECÉS PER A PREVERES I DIAQUES

Seminari diocesà de Vic